ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಫೋಟೊ ಕಂಡು ಹುಡುಗರು ಸುಸ್ತೋ ಸುಸ್ತು

ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಬ್ಯೂಟಿ 

ನದಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಳವಿಕಾ ಪೋಸ್ 

ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಬ್ಯೂಟಿ 

ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಲಯಾಳಂ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ 

Yellow Star
Yellow Star

Malavika  Mohanan More Photos

Malavika Mohanan

Yellow Instagram
Yellow Heart

54,234 likes